Hỗ trợ kỹ thuật

 • 1. Ông: Nguyễn Thanh Liêm - TP Kỹ Thuật - Dự Án

  Di động: (+84) 908 910 934

  2. Bà: Huỳnh Thị Mỹ Dung - TP Kinh Doanh

  Di động: (+84) 908 335 232

  3. Ông: Bùi Đình Thi - Trưởng Trung Tâm Kinh Doanh

  Di động: (+84) 903 963 115

 • Là công ty hàng đầu về cung cấp các dịch vụ tại Việt Nam, Công ty Saicom luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để khách hàng có thể đăng ký nhanh chóng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Để đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc muốn nhận thông tin chi tiết về dịch vụ, khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi thông qua số điện thoại Hotline (+84) 8 38400 640 (24/7)

Danh mục hỗ trợ kỹ thuật