Tin tức - sự kiện

Thông báo V/V Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT và BKS

09:15 AM | 27/03/2013

Thông báo  V/V Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT và BKS

Đại Hội Cổ Đông năm 2012 &2013

07:36 AM | 25/03/2013

Đại Hội Cổ Đông năm 2012 &2013

Lễ trao nhà tình thương- Thạnh Phú- Bến Tre

10:02 AM | 18/01/2013

Lễ trao tặng nhà tình thương

Lễ Kết nạp Đảng Viên

10:33 AM | 18/01/2013

Lễ kết nạp Đảng Viên .