Trụ anten dây neo

Chóp dế trụ ROHN

Quy cách : 300mmx1,5m-Ø34mm

Mã số : R-30103

Thông số kỹ thuật :

 

Quy cách: 300mmx1,5m-Ø34mm
Trọng lượng: 36kg
Mã số: R-30103
 
Quy cách: 400mmx2,0m-Ø49mm
Trọng lượng: 25 kg
Mã số:  R-30204
 
Quy cách: 800mmx2,5m-Ø60mm
Trọng lượng: 45kg
Mã số:  R-30308
 

 

Các Sản phẩm tương tự

Chóp Trụ ROHN

Quy cách : 300mmx1,5m-Ø34mm

Mã số : R-10103

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 3060

Lóng trụ ROHN

Quy cách : 300mmx1,5m-Ø34mm

Mã số : R-20103

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 3160