Chống sét đường dây Feeder

IS 50 NB +/-18

Quy cách : 0

Mã số :

Thông số kỹ thuật :

Polyphaser (Mỹ) dc 30MHz +/-18Vdc.

Các Sản phẩm tương tự

IS 50 N x C2

Quy cách : 0

Mã số :

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 1930

IS 50 UX COME

Quy cách : 0

Mã số :

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 1898

IS–IE 50LN–C2

Quy cách : 0

Mã số :

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 1986

Chống sét lọc xung kết hợp nguồn điện, điện thoại,Feeder

Quy cách : 0

Mã số : MV560

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 2309