Chống sét đường dây Feeder

IS 50 UX COME

Quy cách : 0

Mã số :

Thông số kỹ thuật :

Polyphaser (Mỹ): 1,5 – 50 MHz – 2 KW.50 – 220 MHz – 375 W.220 = 400 MHz – 125W.

Các Sản phẩm tương tự

IS 50 N x C2

Quy cách : 0

Mã số :

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 1930

IS 50 NB +/-18

Quy cách : 0

Mã số :

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 1995

IS–IE 50LN–C2

Quy cách : 0

Mã số :

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 1986

Chống sét lọc xung kết hợp nguồn điện, điện thoại,Feeder

Quy cách : 0

Mã số : MV560

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 2309