Cáp điện thoại

Cáp điện thoại treo, bọc giáp, có dầu chống ẩm loại: 10 đôi - 200 đôi - SAICOM

Quy cách : 10/20/30/50/100/200x(2x0.5)

Mã số :

Thông số kỹ thuật :

- Cáp điện thoại treo, bọc giáp, có dầu chống ẩm 10 đôi SAICOM: 10x2x0.5

- Cáp điện thoại treo, bọc giáp, có dầu chống ẩm 20 đôi SAICOM: 20x2x0.5

- Cáp điện thoại treo, bọc giáp, có dầu chống ẩm 30 đôi SAICOM: 30x2x0.5

- Cáp điện thoại treo, bọc giáp, có dầu chống ẩm 50 đôi SAICOM: 50x2x0.5

- Cáp điện thoại treo, bọc giáp, có dầu chống ẩm 100 đôi SAICOM: 100x2x0.5

- Cáp điện thoại treo, bọc giáp, có dầu chống ẩm 200 đôi SAICOM: 200x2x0.5

Các Sản phẩm tương tự

Dây thuê bao đồng 1 đôi (dropwire 7x0.18) - SAICOM

Quy cách : 2x(7x0.18)Cu+(7x0.33)St

Mã số :

Hãng sản xuất : Saicom

Lượt xem : 4499

Dây thuê bao đồng 1 đôi (dropwire 0.5) - SAICOM

Quy cách : 1x(2x0.5)Cu + (7x0.33)St

Mã số : 001-0066

Hãng sản xuất : Saicom

Lượt xem : 1373

Cáp điện thoại inside, lớp bạc chống nhiễu loại: 10 đôi đến 200 đôi - SAICOM

Quy cách : 10/20/30/50/100/200x(2x0.5)

Mã số :

Hãng sản xuất : Saicom

Lượt xem : 1844

Dây nhảy mạ thiếc 1 đôi - SAICOM

Quy cách : 1x2x0.5mm

Mã số : 001-0053

Hãng sản xuất : Saicom

Lượt xem : 3879

Dây điện thoại inside trắng 2 đôi - SAICOM

Quy cách : 2x2x0.5mm

Mã số : 001-0042

Hãng sản xuất : Saicom

Lượt xem : 6037

Dây điện thoại inside trắng 1 đôi - SAICOM

Quy cách : 1x2x0.5

Mã số : 001-0041

Hãng sản xuất : Saicom

Lượt xem : 1896

Dây nhảy mạ thiếc 2 đôi - SAICOM

Quy cách : 2x2x0.5

Mã số : 001-0051

Hãng sản xuất : Saicom

Lượt xem : 1091

Cáp điện thoại ngầm, bọc giáp, có dầu chống ẩm loại: 02 đôi - 200 đôi - SAICOM

Quy cách : 02/10/20/30/50/100/200x(2x0.5)

Mã số :

Hãng sản xuất : Saicom

Lượt xem : 2284

Dây thuê bao đồng 2 đôi (dropwire 0.5) - SAICOM

Quy cách : 2x(2x0.5)Cu + (7x0.33)St

Mã số :

Hãng sản xuất : Saicom

Lượt xem : 2060