Thiết bị chống sét

Hộp chống sét lọc xung kiểu Tyco 10p.

Quy cách : 0

Mã số :

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 2961

Cọc tiếp đất V50-1,5m

Quy cách : 0

Mã số :

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 2307

Cọc tiếp đất V16,2m4

Quy cách : 0

Mã số :

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 2451

Kim thu lôi phát xạ sớm

Quy cách : 0

Mã số :

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 2077