Phụ kiện quang

Hộp Phối Quang ODF 24FO vỏ sắt ngoài trời ( SC/UPC, đủ phụ kiện)

Quy cách : ODF 24FO vỏ sắt ngoài trời

Mã số :

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 2126

Hộp Phối Quang ODF nhựa 48FO khay trượt gắn rack ( SC/UPC, đủ phụ kiện)

Quy cách : ODF 48 Khay trượt gắn rack

Mã số :

Hãng sản xuất :

Lượt xem : 2324

Hộp Phối Quang ODF nhựa 24FO khay trượt gắn rack ( SC/UPC, đủ phụ kiện)

Quy cách : 24FO khay trượt gắn rack

Mã số :

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 2204

Hộp Phối Quang ODF nhựa 4FO ( SC/UPC, đủ phụ kiện)

Quy cách : ODF 4FO nhựa trong nhà

Mã số :

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 3124