Dự án đã thực hiện

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÁP CHO ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ

- Chủ đầu tư: Công ty điện thoại Tây Thành Phố
- Địa điểm thi công: Nội bàn thành phố
- Giá trị dự án: 606.707.096 VND
- Quy mô công trình: Lắp đặt cáp phối 4 tủ TCTB thuộc dự án lắp đặt các tủ chuyển mạch ngoài trời khu vực PHJ,HPU,khu vực trạm Tân Tạo, An Lạc giai đoạn 2006-2008