Dự án đã thực hiện

DỰ ÁN HUAWEI

- Chủ đầu tư: Ban Quản Lý HUAWEI
- Địa điểm thi công: Tp. Hồ Chí Minh
- Thời gian thi công: Từ 12/2008- 07/2009
- Giá trị dự án: 160.000 USD
- Quy mô công trình: (Giai đoạn thử nghiệm), Thi công móng, lắp dựng trụ, lắp đặt phụ trợ.
- Lắp dựng thử 2 trạm

- Ghi chú công trình: SAICOM được chủ đầu tư đánh giá cao HUAWEI đang đề nghị SAICOM gởi hồ sơ dự thầu cho các trạm ở khu vực miền Đông Nam Bộ trong giai đoạn tiếp theo của dự án.