Dự án đã thực hiện

DỰ ÁN ERICSSON

- Chủ đầu tư: Ban Quản Lý ERICSSON
- Địa điểm thi công: 82 trạm ở 3 tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
- Thời gian thi công: 01/2009 - 07/2009
- Giá trị dự án: 6.000.000.000 VNĐ
- Quy mô công trình:
     + Khảo sát và báo cáo kỹ thuật
     + Thiết kế móng và thân tháp
     + Thi công móng, lắp dựng trụ, lắp đặt phụ trợ...
- Ghi chú công trình: Hiện nay SAICOM đang thực hiện phần khảo sát và báo cáo kỹ thuật, sau khi hoàn thành phần việc này, đối tác Ericsson sẽ căn cứ vào khối lượng công việc và ra PO cho từng trạm cụ thể