Các công trình tiêu biểu

Trụ quảng cáo KCN VISIP- Bưu điện tỉnh Bình Dương

Trụ quảng cáo- Bưu điện Bình Dương

1.      Được làm bằng thép tổ hợp , thép tấm dùng thép thường tương đương SS400 hoặc CT38

2.      Kết cấu chân trụ được thiết kế mới bằng thép ống tròn, kiên cố, chắc chắn, chịu được tốc độ gió 150 km/h.

3.      Đảm bảo dịch vụ bảo trì trong vòng 10 năm.

4.      Độ bền cao, vững chắc và bền, khả năng chịu động đất cao.

5.      Thiết kế  dựa trên nguyên tắc cơ học và thẩm mỹ, thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau về an toàn, chính xác đẹp

6.      Cấu trúc linh hoạt và thể được lắp ráp và tháo dỡ.

7.      Chất lượng cao. Cấu trúc khung thép và hệ thống hỗ trợ ổn định hoạt động cùng nhau.

8.      Thời gian xây dựng ngắn, bề ngoài đẹp, lắp dựng và vận chuyển dễ dàng.

 

 

Chủ đầu tư: Bưu điện Bình Dương

Địa điểm thi công: Tỉnh Bình Dương

Công trình: Trụ quảng cáo Bình Dương- Bưu điện Bình Dương