Dự án đang thực hiện

Cung cấp và lắp đặt hệ thống M&E Dự án Xây dựng cải tạo Lữ Đoàn 596

Chủ đầu tư: Lữ Đoàn 596, Quận 6, HCM

Giá trị: 700.000.000đ

Thời gian thi công: Từ ngày 16/05/2016 - 01/08/2016

Hạng mục thi công:

- Điện động lực

- Điện chiếu sáng

- Hệ thống chống sét

- Hệ thống điện nhẹ: Điện thoại, internet, truyền hình cáp, báo cháy, báo khói

- Hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu