Hầm cáp

THUYẾT MINH
Xây dựng hầm cống cáp

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

 

XÂY DỰNG HẦM CỐNG CÁP

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU


1.    Thi công hầm cống


2.    Hầm cống Thanh Đa