Mạng ngoại vi

THUYẾT MINH
Chuyên lắp đặt, đấu nối mạng cáp treo, cáp ngầm (cáp đồng/ cáp quang).
Lắp đặt hệ thống đỡ cáp: nhập đài, máng cáp, thang cáp, hộp dẫn cáp (UPVC/Thép)

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU (MỤC NHỎ,CÓ ĐƯỜNG LINK DẴN VÀO)

MẠNG NGOẠI VI

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

1.    Hàn cáp quang ngầm


 
  2.    Lắp đặt tủ cáp quang


 
3.    Lắp đặt – xử lí thông tin tập điểm cáp quang treo


 
4.    Thi công tủ S1


 
5.    Đo xử lí thông tin cáp quang trong đài


 
6.    Tời kéo cáp

 

7.    Thi công mạng ngoại vi

 

8.    Thả cáp ngầm