Tổng đài & Truyền dẫn


THUYẾT MINH
     - Chuyên lắp đặt, bảo trì - sửa chữa hệ thống tổng đài truyền dẫn EWSD Siemens- Nec- Alcatel- Ericson, CDMA, ADSL, tiếp cận thuê bao
     - Lắp đặt hệ thống vô tuyến vi ba, HF-VHF-UHF.
     - Hệ thống truyền hình TVRO.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

TỔNG ĐÀI TRUYỀN DẪN

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU TỔNG ĐÀI VÀ TRẠM

1.   Lắp đặt tổng đài ADSL


 
  2.    Đấu nối cáp tại MDF


 
3.    Đấu nối cáp quang


 
4.    Hàn nối ODF cáp quang


 
5.    Tổng đài