Tin tức - sự kiện

Tuyển dụng

13:22 PM | 13/08/2012

Thông báo về việc tuyển dụng.

Thư mời Đại hội Cổ Đông lần 2 năm 2012

11:16 AM | 12/07/2012

Kính gởi quý vị cổ đông công ty cổ phần SAICOM. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại tập tin đính kèm

Trân trọng kính mời

Thông báo V/v Kết quả đại hội Cổ Đông năm 2012 ngày 26/09/2012

11:17 AM | 12/07/2012

Kính gởi Quý Cổ Đông công cổ phần SAICOM kết quả Đại Hội Cổ Đông năm 2012( ngày 26/09/2012). Vui lòng xem nội dung chi tiết tại tập tin đính kèm

Trân trọng thông báo.

Thông báo V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2012

11:24 AM | 08/05/2012

Công ty Cổ Phần SAICOM trân trọng thông báo đến Quý vị Cổ Đông về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại tập tin đính kèm.

Hình ảnh Đại Hội Cổ Đông năm 2011.

08:32 AM | 05/12/2011

Hình ảnh Đại Hội Cổ Đông năm 2011.