Tin tức - sự kiện

Thông báo V/v Kết quả đại hội Cổ Đông năm 2012 ngày 26/09/2012

11:17 AM | 12/07/2012

Kính gởi Quý Cổ Đông công cổ phần SAICOM kết quả Đại Hội Cổ Đông năm 2012( ngày 26/09/2012). Vui lòng xem nội dung chi tiết tại tập tin đính kèm

Trân trọng thông báo.

Thông báo V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2012

11:24 AM | 08/05/2012

Công ty Cổ Phần SAICOM trân trọng thông báo đến Quý vị Cổ Đông về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại tập tin đính kèm.

Hình ảnh Đại Hội Cổ Đông năm 2011.

08:32 AM | 05/12/2011

Hình ảnh Đại Hội Cổ Đông năm 2011.