Tin tức - sự kiện

Giải quyết khiếu nại dịch vụ viễn thông và internet trong 20 ngày

16:15 PM | 17/04/2011

Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT vừa được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành đã quy định rất rõ về công tác giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, thay thế Quyết định số 05/2007/QĐ-BBCVT ngày 05/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại và hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet.