Liên hệ các phòng ban

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Địa chỉ: 69 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: (+84)8 38401441 - (+84)8 35140439

Tổng Giám Đốc: Ông Vũ Đức Tâm

PHÒNG HÀNH CHÁNH

Địa chỉ: 69 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Di động:  (+84) 918 658 075

Email: phuoc.tran@saicom.com.vn

Giám đốc : Ông Trần Hữu Phước

PHÒNG KẾ TOÁN

Địa chỉ: 69 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Di động:  (+84) 937999 099

Kế Toán Trưởng : Bà Châu Thị Mỹ Lạc

Email: mylac@saicom.com.vn

PHÒNG KINH DOANH

Địa chỉ: 69 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Di động:  (+84) 903 963 115

Giám đốc : Ông  Bùi Đình Thi

Email: dinhthi@saicom.com.vn

PHÒNG DỰ ÁN

Địa chỉ: 69 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Di động:  (+84) 908 910 934

Giám đốc : Ông Nguyễn Thanh Liêm

Email: liemnt@saicom.com.vn

TRUNG TÂM KINH DOANH

Địa chỉ: 347( số 76 cũ) Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM 

Điện thoại: (+84) 38645 897

Di động:  (+84) 903 963 115

Giám đốc trung tâm: Ông Bùi Đình Thi

Email: dinhthi@saicom.com.vn

Hình ảnh
ssssssssssssssssssss