Hỗ trợ kỹ thuật

 • 1. Ông: Nguyễn Thanh Liêm - Giám Đốc Kỹ Thuật - Dự Án

  Di động: (+84) 908 910 934

  2. Ông: Bùi Đình Thi - Giám Đốc Kinh Doanh

  Di động: (+84) 903 963 115

 • Là công ty hàng đầu về cung cấp các dịch vụ tại Việt Nam.

  Công ty Saicom luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để khách hàng có thể đăng ký nhanh chóng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

  Để đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc muốn nhận thông tin chi tiết về dịch vụ, khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi thông qua số điện thoại Hotline (+84) 28 38401 441 (24/7) hoặc email info@saicom.com.vn

Danh mục hỗ trợ kỹ thuật