Cáp viễn thông và phụ kiện

Cáp điện thoại ngầm, bọc giáp, có dầu chống ẩm loại: 02 đôi - 200 đôi - SAICOM

Quy cách : 02/10/20/30/50/100/200x(2x0.5)

Mã số :

Hãng sản xuất : Saicom

Lượt xem : 4898

Cáp điện thoại treo, bọc giáp, có dầu chống ẩm loại: 10 đôi - 200 đôi - SAICOM

Quy cách : 10/20/30/50/100/200x(2x0.5)

Mã số :

Hãng sản xuất : Saicom

Lượt xem : 4825

Cáp điện thoại inside, lớp bạc chống nhiễu loại: 10 đôi đến 200 đôi - SAICOM

Quy cách : 10/20/30/50/100/200x(2x0.5)

Mã số :

Hãng sản xuất : Saicom

Lượt xem : 4161

Dây điện thoại inside trắng 1 đôi - SAICOM

Quy cách : 1x2x0.5

Mã số : 001-0041

Hãng sản xuất : Saicom

Lượt xem : 4383

Dây điện thoại inside trắng 2 đôi - SAICOM

Quy cách : 2x2x0.5mm

Mã số : 001-0042

Hãng sản xuất : Saicom

Lượt xem : 9080

Dây thuê bao đồng 2 đôi (dropwire 0.5) - SAICOM

Quy cách : 2x(2x0.5)Cu + (7x0.33)St

Mã số :

Hãng sản xuất : Saicom

Lượt xem : 4568

1 2 3 4