Trụ tháp ANTEN

Chóp dế trụ ROHN

Quy cách : 300mmx1,5m-Ø34mm

Mã số : R-30103

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 4355

Lóng trụ ROHN

Quy cách : 300mmx1,5m-Ø34mm

Mã số : R-20103

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 4159

Chóp Trụ ROHN

Quy cách : 300mmx1,5m-Ø34mm

Mã số : R-10103

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 4031

THÁP ANTEN TỰ ĐỨNG

Quy cách : 0

Mã số :

Hãng sản xuất : 0

Lượt xem : 4396