Các công trình tiêu biểu

Trụ anten dây co 100m biển đảo tại Bến Tre

Anten dây co  không phải là loại anten tự đứng,  để đứng vững nó cần hỗ trợ bên ngoài của  dây cáp.  Chiều cao là 100 mét. Khoảng co đơn giản và  được neo vào đất bằng các dây thép khoảng cách như nhau.
Số lượng cáp có thể được bố trí tùy thuộc vào chiều cao và thiết kế. Với mục đích vận chuyển dễ dàng, trụ dây co được thực hiện với các phân đoạn có độ dài phù hợp. Chúng tôi cũng sản xuất trụ dây co theo thiết kế riêng của khách hàng. Trụ dây co là một giải pháp hiệu quả về chi phí với trọng lượng nhẹ.

Vật liệu chính là thép có cường độ cao

Chủ đầu tư: VMS4

Địa điểm thi công: Tỉnh Bến Tre

Công trình|: Trụ anten biển đảo 100m tại Bến Tre