Các công trình tiêu biểu

Thi công XD CSHT trụ ANTEN dây co 45m Bộ CHQS Huyện Bình Chánh

Chủ đầu tư: Cột anten dây co cao 44m

Chủ đầu tư: Bộ Tư Lệnh Thành Phố

Địa điểm: Ban chỉ huy quân sự Huyện Bình Chánh

Thời gian thực hiện: 01/04/2016 - 30/04/2016