Hệ thống chống sét

THUYẾT MINH
Chuyên lắp đặt hệ thống tiếp đất và chống sét

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN (Trung tâm quản lý chất lượng bưu điện cấp)

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

1.    Lắp đặt hệ thống tiếp đất


 
  2.    Tủ cắt lọc sét SC-LF 400A-3P 200KA lắp đặt cho CV phần mềm Quang Trung


 
3.    Thiết bị cắt lọc sét DEHN lắp đặt cho tổng đài EWSD