Xây lắp CSHT mạng viễn thông và CNTT

THUYẾT MINH

1. Lắp đặt mạng VINAPHONE
- Lắp đặt các trạm BTS và thiết bị phụ trợ.
- Lắp đặt trung kế truyền dẫn.
- Lắp dựng trụ anten.
- Cải tạo nhà trạm


2. Lắp đặt mạng CITYPHONE
- Sản xuất & lắp dựng trụ anten, hệ thống tiếp đất chống sét, thiết bị truyền dẫn, thiết bị lưu nguồn điện UPS, lắp đặt mạng cáp đồng,...


3. Lắp đặt mạng NORTEL
- Lắp đặt móng trụ, sản xuất & lắp dựng trụ anten: 23 trạm.
- Lắp đặt hệ thống tiếp đất: 25 trạm.
- Lắp đặt thiết bị BTS: 7 trạm.

 

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
1.    Trụ anten 47m – antenna tower 47m

 

 
2.    Những hình ảnh khác