Pabx and Fax

THUYẾT MINH
Chuyên lắp đặt, bảo trì - sửa chữa tổng đài điện thoại kỹ thuật số, tổng đài cơ quan và máy fax.
Cung cấp hệ thống tổng đài Hybrid IP-PBX
          + KX-TDA100
          + KX-TDA200
          + 1/ KX-T7633
     - 3-Line Backlit Display, 24-CO Keys, Speakerphone.
     - Optional 12-CO Keys and USB port. 2/ KX-T7636 with KX-T7603
     - 6-Line Backlit Display, 24-CO Keys, Speakerphone.
     - Optional 12-CO Keys and USB port.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

TỔNG ĐÀI NỘI BỘ PABX - FAX